Telle kort i blackjack

Det er ingen hemmelighet at huset alltid har en fordel ovenfor deg når du spiller blackjack. Ved å telle kort jevner du ut oddsen, men er du ekstra flink kan du faktisk få fordelen over på din side.

Korttelling i blackjack er en svært utbredt måte å utjevne oddsen på eller faktisk få fordelen over på din side for å vinne penger. Korttelling finnes i mange varianter og det kreves mye pugging og trening for å bli god på dette. Mange ser faktisk på korttelling som en kunst og en egen vitenskap.

En grunnleggende teknikk

Det å lære seg en grunnleggende teknikk kan være avgjørende om du i løpet av en kveld på et kasino spiller med overskudd eller ikke rundt et blackjack bord. De grunnleggende teknikkene må absolutt ikke undervurderes, fordi de kan være vel så effektive som mere kompliserte teknikker. En av de mest grunnleggende teknikkene heter Hi-Lo korttelling, som går ut på at du deler opp verdien av kortene inn i tre grupper. Kortene 2 til 6 gir du verdien +1, kortene mellom 7 og 9 gir du verdien 0 og til slutt gir du de resterende kortene verdien -1. Hvis du nå legger sammen alle kortene i stokken får du til slutt verdien 0. Ved å bruke denne enkle strategien vil du etter hvert vite hvilke kortverdier det finnes mest av igjen i kortstokken som dealeren sitter på. Hvis du for eksempel er halvveis i kortstokken og du nå selv har kommet frem til at du selv sitter på et positivt tall, vil det da være flere lave kortverdier igjen. En ting som er verdt å tenke på og merke seg med denne strategien, er at hvis du har kommet frem til at det finnes mange kort mellom 10 og ess igjen, altså verdien -1 igjen, så er også sjansen for å få en ekte blackjack større, både hos deg og dealeren.

Uston SS – En strategi for viderekomne

For å øke oddsen til din fordel ennå mer kan man gå videre og lære seg en enda mer komplisert strategi, hvis du syntes at den du nå har lært ikke var vanskelig nok. Den grunnleggende strategien krever uansett forståelse og er et must før du går videre. Er du nå sikker på hva du holder på med, er du klar til å lære deg en strategi som heter Uston SS. Denne strategien krever en mye mer presis telling fre deg. Den bygger på Hi-Lo strategien, men i stedet for å dele opp kortene i 3 kategorier skal du nå dele de opp i 6. Kortene 2,4 og 6 gir du verdien 2, kortet 5 gir du verdien 3, kortet 7 gir du 1, 8 gir du 0, 9 gir du -1 og kortene mellom 10 og ess gir du verdien nå verdien –2. Som du ser mangler noen kort, men dette er for å gjøre det noe enklere for deg. Matematikken i strategien er enkel, 3 er det største tallet som skal legges til og klarer man å telle til 21 vil du ikke ha noen problemer med denne strategien heller.

Flere strategier

Hi-Lo og Uston SS er nok de mest brukte tellesystemene som brukes for å få oddsen over på din side i blackjack, men det finnes selvfølgelig mange andre strategier også. Noen er enklere og kan gi enda høyere avkastning, men det er få som har gitt så god avkastning som Uston SS over tid. En annen god strategi er en de i Las Vegas kaller for Side Counts, som har til formål å finne ut hvor mange spesifikke kort som er igjen i kortstokken. Noen velger å fokusere på ess, andre igjen klarer å holde styr på hvor mange spesifikke bildekort som er igjen. Dette gjør man da i tillegg til hovedsystemet man har lært, som da kan være Hi-Lo eller Uston SS systemet. Disse strategiene kommer til svært god nytte når du får valget om å gjøre en forsikring eller ikke, for nå kan du faktisk vite hvor stor sjansen er for at dealeren får blackjack eller ikke. Husker du hvordan du gjorde det med Hi-Lo systemet? Det stemmer – er summen av ditt regnestykke positiv er det mange høye kort igjen i stokken.

Ikke lovbrudd

Mange tror at det er ulovlig og at man bryter en lov ved å telle kort i blackjack, når man besøker et kasino. Dette er ikke helt sant. Det gjelder bare å ikke bli tatt i å telle. Nå er det umulig å bli tatt i å telle, men det du blir tatt for er faktisk å være for heldig eller å vinne for ofte og mye, over en lang periode. Et kasino setter ikke pris på å tape penger og man risikerer da å bli utestengt fra et kasino. I fjor kunne vi lese om skuespilleren Ben Affleck, som hadde blitt utestengt fra et kasino i Las Vegas, etter å angivelig ha tellet kort. Fakta var at han hadde vunnet for mye.